LEGISLAȚIE

legeaa_217

LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Capitolul I Dispoziții generale   Articolul 1 (1) Ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes național. (2) Prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o […]